שיטת רמזור

התנהלות נכונה בזמן סכנה

נודה על מילוי משוב קצר זה אודות הרצאת והדרכת רמזור אותה עברתם.