תקנון אתר

ספק - השיא שיווק ישיר (אתר לכל אחד)
משתמש – כל גולש הנכנס לשרתיו של הספק.
לקוח – משתמש העובד עם הכלים שמספק לו הספק ו/או כל מזמין שירות בניית אתר או שירותים נוספים מהספק.
מערכת – הכלי בו הלקוחות משתמשים לקבלת אפשרויות שונות כגון: בניית אתרים, פרסום ועוד.
1. שימוש במערכת זו כפוף לתנאי השימוש המפורטים כאן.
תנאי השימוש נועדו כדי לשמור על דרכי שימוש ראויות בשירותים המסופקים ע"י הספק ללקוחותיו ברשת האינטרנט כלפי גולשים תוך מתן דגש לדרישות סביבת המערכת.
2. יש לקרוא תנאים אלה היטב. שימוש וגלישה בשרת הספק מהווה כהסכמה לתנאים.
3. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר אולם פונים גם לנשים.
הרשמה
שירותי מערכת נדרשים בהרשמה אשר במסגרתה תידרש מסירת מידע אישי המכיל את השם הפרטי, משפחה, כתובת, דרך התקשרות, אימייל ופרטי כרטיס אשראי אישי. הנתונים שימסרו בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אין חיוב על-פי חוק למסור את המידע הנ"ל, אולם בלא מידע זה אין יכולת לעשות שימוש בשירותי המערכת.
יש לנהוג בעין בוחנת כל במסירת מידע ויש למסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום יש לבחור שם וסיסמה שידרשו בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. יש לשמור על שם המשתמש /הסיסמה בסודיות על מנת למנוע שימוש לא הולם. יש להקפיד על החלפת סיסמה כל שלושה חודשים לפחות או בתדירות נמוכה יותר.
הוספת תוכן לאתר
יש לשמור על חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע לחופש ביטוי. לפיכך:
1. אין לפרסם במערכת אתרי אתר לכל אחד ו/או לבקש להעלות לאתרים אלה תכנים מיניים או בעלי אופי מיני בוטה, לשון הרע, דברי הסתה לעברה פלילית או אזרחית, פגיעה בפרטיות, דברים מזיקים בעלי אופי פוגעני או מפרי חוק. אין לפרסם תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך, אין להעלות תכנים המכילים וירוסים.
תכנים המפרים אחד או חלק מהתנאים לעיל שיש בהם כדי לפגוע במערכת או בצד שלישי ימחקו לאלתר ככל הנדרש ובכל עת.
2. חברת השיא שיווק ישיר (אתר לכל אחד) לא תישא באחריות דיוק התוכן, מהימנותו, אמינותו השפעתו לרבות נזק או כל אי נוחות, עגמת נפש הן באופן ישיר והן באופן עקיף לרכוש או לצד שלישי בכל הקשור לתכנים ולשימושם הנמצאים במערכת ובכל מכשיר אחר.
3. תכנים הנמסרים לפרסום חשופים לכל משתמש ועלולים להוביל גם לתגובות שונות. השיא שיווק ישיר לא תישא שום אחריות על תגובת גולשים ולכל תוצאה הנגרמת ללקוח או לרכושו בעקבות הנ"ל.
 זכויות יוצרים
1. כל זכויות היוצרים לרבות הקניין הרוחני של מראה המערכת, קרי עיצובה כולל קוד תוכנה, יישום, , קבצים גרפיים, מלל וכל חומר אחר הנמצא במערכת – הינן של הספק בלבד.
אין להפיץ, להעתיק או להציג בפומבי. בנוסף, אין למסור כל חלק מן הנ"ל לצד שלישי בלי קבלת הסכמת של הספק בכתב. סימני המסחר באתר הם קניינו הבלעדי של הספק ואין לעשות בהם שום שימוש.
2. אין לבצע העברת או העתקת כלים במערכת ללא אישור הספק בכתב.
3. אחסון המערכת יתבצע בשרת הספק בלבד ולא מחוצה לו.
זכויות יוצרים - לקוח
1. 1. האחריות זכויות היוצרים באתר הלקוח לרבות הקניין הרוחני של מראה המערכת, קרי עיצובה כולל קוד תוכנה, יישום, קבצים גרפיים, מלל וכל חומר אחר באתר הלקוח – הינם של הלקוח בלבד. אין להפיץ, להעתיק או להציג בפומבי. בנוסף, אין למסור כל חלק מן הנ"ל לצד שלישי בלי קבלת הסכמת של הלקוח בכתב. סימני המסחר באתר הם קניינו הבלעדי של הלקוח ואין לעשות בהם שום שימוש.
2. עיצוב אתר שבוצע עבור לקוח ע"י הספק הכולל את תבניות אתרי "אתר לכל אחד" ,תבנית שנבנתה ואו עוצבה בעבור הלקוח, עיצוב ופנימי ומבנה הדפים באתר הינם שייכים לספק אלא אם סוכם אחרת בכתב ושולם תשלום נוסף על ייחודיות לתבנית ובלעדיות.
3.במידה ונעשתה עבודת קידום אתרים באתר הלקוח ע"י הספק (מצב נתון המתבצע בדרך כלל כאשר האתר נבנה ע"י הספק), זכויות היוצרים למבנה האתר (תבניות, לחצנים, כותרת עליונה ותחתונה), הסדר הכתוב ,המלל עצמו והצורה בה כתובים הדפים, הכיתוב בכותרות הדפים + מטא טגים בקוד האתר, כולל הסדר בו מופיעות המילים והשימוש המדויק במילים עצמם.
הינן חלק מעבודת הקידום והזכויות היוצרים שלהן הם של הספק ושלו בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש.
הגבלת אחריות
1. המערכת של הספק מציעה מגוון עשיר ורחב של כלים לשימוש הלקוח. הוספת כלים נוספים תהיה בהחלטת הספק וללקוח לא תהיה אפשרות לדרוש הוספת כלים נוספים שאין למערכת יכולת תמיכה בהם. הספק יעשה השתדלות לספק מענה לשדרוג המערכת אך אינו מתחייב לכך.
2. הספק רשאי לבצע שינויים במערכת הכוללים נראות, עיצוב, מבנה, שינוי בזמינות שירותי המערכת תכניה ללא כל הודעה מראש. ללקוח לא תהיה כל תביעה, דרישה או טענה לספק בהקשר זה.
3. הספק אינו מתחייב ששירות המערכת ושרת המערכת לא יהיה חסין בפני קלקולים, תקלות או הפרעות, חדירה לא חוקית למחשבי הספק, כשלי חומרה או תוכנה, לספק עצמו או לנותני שירותים שעימם הספק עובד. הספק לא יהיה אחראי לשום נזק ישיר או עקיף, ברכוש או בעגמת נפש וכדו' עקב כך.
4. המידע אותו מספק הלקוח במערכת חשוף לכלל הגולשים והעושים שימוש באינטרנט ואף לגורמים אחרים. יש לנהוג בזהירות יתירה בכל הקשור למסירת פרטים אישיים, תגובות לפניות או פרסום כזה או אחר באינטרנט כמו הנהוג לעשות כאשר החלפת הפרטים מתבצעת בשיחה מול אדם זר.
5. התשלום עבור המערכת אינו הופך בשום מקנה שום בעלות או אחריות על מערכת הספק או על קוד המקור שלה בשום מקרה.
פרטיות
6. תוך שימוש במערכת יכול להיווצר מידע אודות הרגלי גלישה, רכישה וצפייה הכוללים גם פרטי אמצעי תשלום, דפים שנצפו ועוד. שימוש במידע זה יתבצע רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
7. הספק ימנע ככל הניתן בכל הקשור למסירת פרטים אישיים לגורם שלישי אלא אם מחויב לעשות כן על-פי דרישת בית משפט או כנגד איום ונקיטת צעדים משפטיים לאור שימוש פלילי או אזרחי של הלקוח במערכת.
8. על מנת לשפר את שירותי המערכת ולצורך יצירת קשר עם הלקוח, יכול הספק לעשות שימוש בפרטים האישים של הלקוח ולו גם עבור התאמה לצרכי הלקוח במערכת.
אבטחה
9. הספק אינו אחראי על מחיקת חומר במערכת או פריצה בלתי חוקית לחומר. יש להחליף את הסיסמה באופן תדיר המומלץ פעם בחודשיים שלושה. יש לספק הרשאות לניהול המערכת רק למי שהלקוח סומך עליו בהחלט.
10. המערכת מציעה כלים החוסמים גישה למידע או דפים מסוימים. מידע זה אינו חסום בצורה מוצפנת. אין התחייבות מצד הלקוח שלא ניתן יהיה לגשת למידע זה. אין להעלות חומר מסווג או סודי למערכת ואין התחייבות לאבטחת חומר זה במערכת.
גיבוי
על הלקוח ליצור עותק מכל חומר/טקסט/תמונות וכדו' אותן הוא מעלה למערכת. לא תתבצע אחריות על גיבוי המערכת אולם הספק יעשה את מאמציו על מנת לשמור על החומר הקיים במערכת ללא התחייבות לגיבוי.
מדיניות תשלום
11. הלקוח יוכל להפעיל את רישיון השימוש במערכת רק לאחר ביצוע תשלום הרישיון במלואו.
12. למרות שלספק הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי הספק בכל עת, מחיר הרכישה מובטח לתקופה ששולמה מראש.
13. כרטיס אשראי שאינו תקף ויידחה בתהליך הסליקה יביא להשעיה מידית בשימוש שירותיי המערכת שניתנו ללקוח עד לבירור ותשלום בפועל.
14. על הלקוח מחויבות לביצוע תשלום מלא בכל תקופת חשבון לקוח פעיל שינויים בפרטי תשלום כרטיס האשראי ידווחו מידית לצורך המשך קבלת שירותים שוטף.
15. חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לחיובים שיבוצעו, כחודש לאחר ביצוע החיוב בפועל ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
16. תשלום המתבצע ע"י הפקדה, העברה בנקאית או באמצעות המחאה בנקאית, יתקבל כתשלום לאחר פירעון מלא ואישור הבנק.
17. החזר כספי יחסי בעבור שירותים ששולמו מראש לטווח ארוך לא יתבצע.
18. במידה ואתר הלקוח נבנה ע"י חברת השיא שיווק ישיר בע"מ (הספק) תנאי התשלום שסוכמו עם הלקוח כפופים לתקנון זה במלואו למעט אפשרות לחלוקת התשלום לתשלומים באים נתנו כאלו (הלקוח מחויב לשלם כל התשלומים במלואם לקבלת זכויותיו על פי הסכם שימוש זה).
19. במידה וחברת השיא שיווק ישיר בע"מ החלה בבנייתו של אתר הלקוח (על פי הזמנתו ותשלום מקדמה ע"י הלקוח לבנית האתר) ללקוח יינתנו 15 יום כחוק לביטול הזמנתו. במידה והחליט לעשות זאת במשך תקופה זו (15 יום) הנו זכאי להחזר כל התשלומים ששילם מראש, למעט 35% מעלות העסקה כתשלום עבור העבודה *שנעשתה על האתר עבורו.
*במידה ובוצעה כל עבודה בפועל עד קבלת הודעת הביטול.
9-א. מעבר לזמנים הנקובים בסעיף זה לא יינתן כל החזר כספי ללקוח מצד הספק.
9-ב.מהרגע בו הושלמה בניית האתר, לא יינתן כל החזר כספי ללקוח.
סעיפים 8 ו9 תקפים בהסכם זה רק לגבי לקוחות שאתרם נבנה ע"י חברת השיא שיווק ישיר בע"מ ישירות.
*בנוסף ישלם הלקוח סך של 150 ש"ח לא כולל מע"מ כפיצוי מוסכם בין הצדדים לביטול עסקת אתר לכל אחד.
הפסקת פעילות האתר במערכת
הפסקת השימוש במערכת לפני סיום תקופת ההתקשרות לא תאפשר כל החזר כספי ללקוח.
*לקוח שהפסיק את פעילות האתר שלו במערכת, יאבד את כל זכויותיו בה. זכויות הלקוח המפורטות לפי תקנון שימוש זה תקפות כל עוד המערכת (האתר) פעילה והספק קיבל את מלוא התשלום עבורה.
הקפאת פעילות האתר
לקוח המעוניין להקפיא את פעילות המערכת יוכל לעשות זאת, אך ידע שתקופת המנוי אינה נעצרת וממשיכה להיספר.
משתמשי קצה
20. "משתמש קצה" מתייחס לכל גולש המבקר באתר הלקוח שנבנה באמצעות המערכת (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך).
21. הספק לא יישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בין הלקוח לבין משתמש הקצה ולא יתערב בשום מקרה בין הצדדים הנוגעים בדבר.
22. כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על הגולש באתר והלקוח מחויב לידע אותו על כך, אחרת יכול הלקוח לשאת באשמה.
כותרת בתחתית האתר
23. הספק רשאי להוסיף בתחתיה של מערכת הלקוח לוגו או מלל שיקושר לכל מיקום שיבחר הספק.
24. הספק יוכל לעדכן קישור זה ועיצובו בכל זמן שיחפוץ ואינו מחויב בהסרת קישור זה.
25. ניתן להסיר קישור זה באמצעות תשלום נוסף שיופיע בדף התשלום של המערכת.
תבניות עיצוב
26. הספק מאפשר ללקוח בחירת תבנית עיצוב לאתר שלו מתוך מבחר תבניות רב.
27. הספק רשאי לבצע כל שינוי עיצובי או הפסקת שימוש בתבנית עיצוב מסוימת אף אם לקוח עושה בה שימוש תקופתי ארוך או קצר. הספק ישתדל להחליף את התבנית לאחרת מתאימה ללא התחייבות.
28. תבניות העיצוב מוצעות לשימוש כל לקוח במערכת. אין על כל תבנית עיצוב בלעדיות שימוש ללקוח מוגדר. התבניות מוצעות לכל הלקוחות.
תמיכה טכנית
29. ללקוח אין רשות לעשות שימוש בתבניות העיצוב מחוץ למערכת והן קניינן של חברת השיא שיווק ישיר.
השירותים באתר אינם כוללים תמיכה כלשהי. הספק ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם אין הוא מתחייב לעשות כן.
שמירת זכויות יוצרים באתר
1. כל התכנים וכל השינויים שיבוצעו באתר ע"י הספק, נעשים בהסכמתו המלאה של הלקוח ו/או בהוראה מפורשת שלו ואישורו להכנסתם לאתר הלקוח.
*כל המלל, התמונות והקוד המופיעים באתר הלקוח הם באחריותו הבלעדית בכל הקשור להפרת זכויות של צד שלישי.
*הלקוח יודע ומצהיר כי כל החומרים שנתנו על ידו: מלל מוכן ,תמונות, מילות מפתח, תיאור מוצרים, מפרט מוצרים, שם העסק, טלפונים וכל הנחיה ליצירת תוכן נוסף לאתר ולבניית האתר ואו דפי הנחיתה ואו כל סוג אחר של קידום ברשת שיבוצע עבורו ו/או כל אזכור של אתר הלקוח ברשת האינטרנט כולה ,הינם שלו ולו זכויות היוצרים המלאות עבורם.
*למען הסר כל ספק, כל חומר מילולי, טקסט תמונות ו/או שורת קוד המופיעה באתר הלקוח הינם באחריותו הבלעדית בכל הקשור להפרת זכויותיו של צד שלישי כלשהו מיום ההתקשרות שלו עם הספק ועד בכלל, כל עוד האתר מופיע ברשת האינטרנט כולה.
2. לספק יש את הזכות להוריד במידית דפים או מלל אשר בגינם הגיעה תביעה או התראה מצד ג', ללקוח או לספק, בנוגע לפגיעה שבזכויות יוצרים ו/או קניין רוחני ו/או כל חומר אחר, אשר לטענת צד ג' פוגע בצד ג'. הדפים ו/או המלל לא יועלו חזרה עד לבירור הנושא לעומק על ידי הספק.
3. הלקוח מתחייב לשפות את הספק במידה, על כל תביעה אשר תגיע בעקבות תוכן, טקסט, תמונה, מילת מפתח, או כל תוכן אחר, שהכניס הלקוח לאתר או שביקש להכניס לאתר שלו.
4. הספק משאיר בידיו את הזכות להוריד כל מודעה/טקסט אשר בגינה, או בגין מילת המפתח שלה או בגין תמונה שמופיע בה, התקבלה תביעה, התראה או זימון, עד לבירור סופי ומוחלט של הספק.
שינויים בתנאי השימוש
הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.
פרסום התנאים החדשים ע"י הספק ישמש כתחילת תוקפם.
כללי
30. במידה והספק העביר את זכויותיו במערכת לצד שלישי, יהיה רשאי הספק להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה.
31. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
2-א. כל לקוח אשר משתמש במערכת ו/או שאתרו נבנה ואו מקודם ע"י חברת השיא שיווק ישיר בע"מ מחויב לכל התנאים המופיעים בהסכם שימוש זה המופיע באתר www.mybizsite.co.il להלן.
תקנון שימוש בתוכנה לבניית אתרים המופיע בדף הבית של האתר והעתק מודפס שלו ניתן למצוא במשרדי החברה.
32. אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
33. הספק יהיה רשאי למחוק את נתוני המערכת של מי מהעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.
34. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
35. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך בקריית שמונה.

FacebookGoogle+YoutubeBlogger

השיא שיווק ישיר

השירות שלנו ניתן בימים א - ה
מהשעות 17:00 - 09:00

0585-132613